Voorwaarden voor het lidmaatschap van de TNC Club

Daarbij is het belangrijk om te weten dat alleen in Nederland gevestigde bedrijven lid kunnen worden van de Nederlandse TNC Club.

Deelname aan de TNC Club is gebaseerd op een bedrijfslidmaatschap. Om als bedrijf lid te worden, moet een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf het volgende doen:

  • het online-inschrijvingsformulier volledig invullen
  • instemmen met de algemene voorwaarden voor deelname aan de TNC Club
  • het privacy beleid accepteren

Voor een gratis basislidmaatschap registreert de geautoriseerde vertegenwoordiger alle machines met een HEIDENHAIN TNC-besturing die in het bedrijf worden gebruikt. Het basislidmaatschap van de TNC Club is de basis voor een betaald premium lidmaatschap.

Een Premium lidmaatschap moet uitdrukkelijk apart worden bevestigd door de vertegenwoordiger van uw bedrijf in de registratieaanvraag.

Als uw bedrijf meer dan 300 werknemers of verschillende bedrijfslocaties heeft, moet u ook verschillende clublidmaatschappen aanvragen. Zie voor details ook de gedetailleerde voorwaarden voor deelname aan de TNC Club.

Na ontvangst van uw inschrijving stuurt de cluborganisatie u onmiddellijk een bevestigingsbrief met uw lidmaatschapsnummer. Vanaf dat moment zijn alle genoemde diensten van de TNC Club voor u beschikbaar. Als Premium Lid ontvangt u zo snel mogelijk de grote programmeerset.

De contributie voor het Premium Lidmaatschap bedraagt in het eerste jaar € 950 (exclusief BTW). Vanaf het tweede jaar van het lidmaatschap wordt de jaarlijkse contributie verlaagd tot € 500  (exclusief BTW).

U kunt te allen tijde het lidmaatschap van de club aanvragen. Ongeacht het tijdstip van de aanvraag is altijd de volledige jaarlijkse vergoeding verschuldigd. U kunt op elk moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald. U kunt opnieuw premium lid worden in het jaar volgend op uw opzegging. U ontvangt de gratis grote programmeerset echter eenmalig; wanneer u voor het eerst  Premium lid wordt. Voor de meeste clubdiensten geldt een limiet op het aantal deelnemers. De in het kader van de TNC Club opgeslagen gegevens en informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van de TNC Club en ons privacy beleid.